FALZMANN, MICHAŁ << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | IDEA | KONTAKT

x
 

c   c

 

 

wpis nr 1 - 19/09/2011

Michał Falzmann napisał:

"Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie. Tam są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj, tam są przygotowywane i uchwalane (tak, tak, uchwalane) decyzje. W Polsce znajduje się tylko aparat wykonawczy. Obejmuje on swym zasięgiem całość życia społeczno-gospodarczego. Przykład: Sejm uchwala ustawę o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego."

tagi: CYTATY | FALZMANN, Michał

bezpośredni link do tekstu

 


wpis nr 19 - 18/11/2011

SOUD czyli Połączony System Przetwarzania Danych o Przeciwniku

bezpośredni link do tekstu

 

Michał Falzmann [wikipedia], który jako pierwszy odsłonił kulisy afery FOZZu [wikipedia], napisał przed swoją śmiercią (1991), że:

"Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie. Tam są komputery i ludzie na bieżąco analizujący to, co się dzieje tutaj, tam są przygotowywane i uchwalane decyzje (...)". 

Potwierdzenie tych słów można znaleźć w artykule znajdującym się na Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/SOUD . W tekście tym możemy przeczytać, że w 1977 roku utworzony został zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wywiadowczych służb specjalnych państw bloku komunistycznego (stosowane nazwy to: SOUD - Połączony System Przetwarzania Danych o Przeciwniku lub ewentualnie PSED - tzw. Połączony System Ewidencji Danych o Przeciwniku). Siedzibą SOUD była Moskwa, gdzie znajdował się główny komputer systemu. W założeniu państwa uczestniczące w projekcie miały mieć zapewniony dostęp do gromadzonych danych w ciągu 4 godzin. Sygnatariusze porozumienia dotyczącego SOUD (ZSRR, PRL, NRD, Bułgaria, Czechosłowacja, Węgry, Mongolia, Wietnam i Kuba) zobligowani byli do przekazywania danych do centrali w Moskwie z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Dotyczyły one w szczególności danych personalnych i innych charakterystyk osób pozostających z różnych powodów w kręgu zainteresowania służb specjalnych państw komunistycznych, przede wszystkim krajowych opozycjonistów, ale także cudzoziemców. Informacje o rejestrowanej osobie, przekazywane do Moskwy charakteryzowały się dużym poziomem szczegółowości. Oprócz danych personalnych zawierały także charakterystykę psychologiczną, opis stanu majątkowego i szczegółowe informacje o rodzinie.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/SOUD (wejście: 18/11/2011)

 

Tagi: SOUD | PSED | FALZMANN, Michał | PRL

bezpośredni link do tekstu

 


 

     Michał Falzmann: Sieć władzy w Polsce zaczyna się w Moskwie
wpis z dnia 28/04/2013

 

Poniżej cytat z Michała Falzmanna - inspektora NIK, który wykrył aferę FOZZ. 18 lipca 1991 r., w kilka dni po ujawnieniu afery, zmarł na "zawał serca". Miał 38 lat. Osierocił 5 dzieci:

 

 

W kilka miesięcy po śmierci Falzmanna — w przeddzień zapowiedzianego ogłoszenia wyników raportu w sprawie afery FOZZ — zginął w wypadku samochodowym przełożony Falzmanna, prezez NIK - prof. Walerian Pańko. Wraz z nim zginął także Janusz Zaporowski, ówczesny dyrektor Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu. Wypadek przeżył kierowca służbowej Lancii, w której podróżował Pańko. W ciągu dwóch lat od wypadku w tajemniczych okolicznościach zmarli zarówno kierowca Lanci, biegły który na zlecenie prokuratury wykonał ekspertyzę wypadku, jak i dwaj policjanci, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce wypadku. Policjanci "utopili się" będąc wspólnie na rybach w wodzie o głębokości 70 cm...

Tagi: FALZMANN, Michał | FOZZ

wpis z dnia 28/04/2013

     


 

 

c   c
 
 

(c) Niewygodne.info.pl  2011-2013 | idea | kontakt